COVID-19 và vaccine COVID-19 tác động thế nào đến sức khoẻ tình dục của nam giới?

Nhiều người lo lắng liệu COVID-19 và vaccine COVID-19 có thể gây rối loạn cương dương và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *