LATEST ARTICLES

Sau “quan hệ” bao nhiêu ngày thì trứng đã thụ tinh vào tử cung?

Khoảng tuần thứ 2 sau khi quan hệ, trứng được thụ tinh đã yên vị trong tử cung. Khoảng tuần thứ 2 sau khi quan...