3 biện pháp giảm nguy cơ từ quan hệ tình dục không bảo vệ

Quan hệ tình dục an toàn và lành mạnh giúp duy trì hạnh phúc lứa đôi. Nhưng nếu không may quan hệ tình dục không bảo vệ, làm cách nào để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh và các biến chứng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *