Xuất tinh chậm, nguyên nhân do tâm lý hay bệnh lý?

Xuất tinh chậm là mối quan tâm của không ít các quý ông. Xuất tinh chậm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc gia đình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *