Lựa chọn quan hệ tình dục an toàn trong thời đại dịch COVID-19

Với việc đeo khẩu trang bắt buộc và cách xa ít nhất 2m trở thành tiêu chuẩn trong đại dịch COVID-19. Nhiều người vẫn luôn đặt câu hỏi, làm thế nào để quan hệ tình dục an toàn?

Thực tế bất kỳ loại hoạt động quan hệ tình dục trực tiếp nào trong đại dịch COVID-19 cũng có một số rủi ro. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách để tiếp xúc thân mật và duy trì kết nối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *