Ham muốn tình dục ở phụ nữ thay đổi thế nào ở tuổi 20, 30 và 40 trở lên

Việc bạn trải qua những thay đổi trong ham muốn tình dục của mình là điều tự nhiên, thậm chí từ ngày này sang ngày khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *