Đàn ông mong đợi gì ở đối tác khi ‘lâm trận’?

Nam giới luôn tự hào về khả năng tình dục của mình. Họ cũng mong muốn được đối tác hiểu, chia sẻ, tự làm nóng mình và sống thật với cảm giác, không giả vờ “lên đình” để kết thúc cuộc yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *