Bệnh dại không còn cơ hội sống khi phát bệnh, cách chủ động phòng ngừa

Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người nguy hiểm do virus dại gây ra, thường tác động lên hệ thần kinh, tỷ lệ tử vong rất cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *