Author Archives: trehoada.edu.vn

Mỗi người mỗi ngày cần ngủ bao nhiêu giờ?

Mới đây, Bộ Y tế – Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố hướng dẫn mới về số giờ ngủ tối thiểu mỗi ngày có lợi cho sức khỏe. Giấc ngủ rất quan trọng đối với mọi lứa t.uổi. Nguồn: OTIV. Theo tờ Yomiuri Shimbun, “Hướng dẫn về giấc ngủ để nâng […]